tournament Archive

  • เทคนิคการ steal blinds ในทัวรนาเม้น กฏ 5 อย่างที่ต้องพึงระลึก เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับ ว่าการ ขโมย blinds เป็นหนึ่งในเทคนิคสำคัญของการแข่ง tournament ซึ่งถ้าเราชำนาญ มันจะช่วยให้ผลลัพท์การแข่งโดยรวมของเราดีขึ้นอีกด้วย เทคนิคการ steal blinds (ขโมยบลายด์) คือ การที่เราเป็นคน raise คนแรกเมื่อตาเล่นมาถึงเรา (โดยที่คนก่อนหน้านั้นหมอบหมด) ในช่วง การเล่น preflop ซึ่งเป้าหมายของมันคือ การคาดหวัง ให้ผู้เล่นหลังจากเรายอมหมอบ […]

    เทคนิคการ steal blinds ในทัวรนาเม้น กฏ 5 อย่างที่ต้องพึงระลึก

    เทคนิคการ steal blinds ในทัวรนาเม้น กฏ 5 อย่างที่ต้องพึงระลึก เพื่อนๆรู้หรือไม่ครับ ว่าการ ขโมย blinds เป็นหนึ่งในเทคนิคสำคัญของการแข่ง tournament ซึ่งถ้าเราชำนาญ มันจะช่วยให้ผลลัพท์การแข่งโดยรวมของเราดีขึ้นอีกด้วย เทคนิคการ steal blinds (ขโมยบลายด์) คือ การที่เราเป็นคน raise คนแรกเมื่อตาเล่นมาถึงเรา (โดยที่คนก่อนหน้านั้นหมอบหมด) ในช่วง การเล่น preflop ซึ่งเป้าหมายของมันคือ การคาดหวัง ให้ผู้เล่นหลังจากเรายอมหมอบ […]

    Continue Reading...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.