flop Archive

  • เล่นก่อน flop หมายถึง ช่วงแรกสุดของเกมที่หลังจากเราได้รับแจกไพ่มา แล้วตัดสินใจว่าจะเล่นอย่างไรต่อครับ

และช่วง preflop นี้ เป็นช่วงที่ซับซ้อนน้อยที่สุดของเกมเมื่อเทียบกับช่วงเล่นอื่นครับ ซึ่งการทำความเข้าใจกับวิธีเล่นในช่วงนี้จะค่อนข้างง่าย เพราะสิ่งที่เราต้องทำก็คือ เพียงแค่รู้จักการเลือกไพ่ที่จะเล่นอย่างระมัดระวัง กับ เลือกว่าเราจะ bet เท่าไรดีถึงเหมาะสมแค่นั้นครับ

    เทคนิค การเล่นก่อน flop

    เล่นก่อน flop หมายถึง ช่วงแรกสุดของเกมที่หลังจากเราได้รับแจกไพ่มา แล้วตัดสินใจว่าจะเล่นอย่างไรต่อครับ และช่วง preflop นี้ เป็นช่วงที่ซับซ้อนน้อยที่สุดของเกมเมื่อเทียบกับช่วงเล่นอื่นครับ ซึ่งการทำความเข้าใจกับวิธีเล่นในช่วงนี้จะค่อนข้างง่าย เพราะสิ่งที่เราต้องทำก็คือ เพียงแค่รู้จักการเลือกไพ่ที่จะเล่นอย่างระมัดระวัง กับ เลือกว่าเราจะ bet เท่าไรดีถึงเหมาะสมแค่นั้นครับ

    Continue Reading...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.