13 Archive

  • แอดมินเชื่อว่า เป้าหมายสูงสุดของคนเล่น poker ส่วนใหญ่คือ การได้ไปแข่งทัวรนาเม้นที่ใหญ่ที่สุดของ poker อย่างรายการ W.s.o.p ที่ las vegas แต่จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสำเร็จ คือการคว้าแชมป์โลก main event ในปีนั้นมาครอง เพราะนอกจากจะได้รับเงินรางวัลก้อนใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตแล้ว ถ้าเป็นเราจะทำอะไรต่อ?

    เรามาดูชีวิตที่เปลี่ยนไปของแชมป์โลก WSOP ทั้ง 13 คนกันเถอะ

    แอดมินเชื่อว่า เป้าหมายสูงสุดของคนเล่น poker ส่วนใหญ่คือ การได้ไปแข่งทัวรนาเม้นที่ใหญ่ที่สุดของ poker อย่างรายการ W.s.o.p ที่ las vegas แต่จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสำเร็จ คือการคว้าแชมป์โลก main event ในปีนั้นมาครอง เพราะนอกจากจะได้รับเงินรางวัลก้อนใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตแล้ว ถ้าเป็นเราจะทำอะไรต่อ?

    Continue Reading...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.